درباره دهسر کیاشهر

ویلا در دهسر کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلا فلت روستایی
1.75 میلیارد
دهسر

ویلا فلت روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا همه چی تموم روستایی
5.8 میلیارد
دهسر

ویلا همه چی تموم روستایینقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا212 زمین550
ویلا دوبلکس بهارخوابی
800 میلیون
دهسر

ویلا دوبلکس بهارخوابینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین541

زمین در دهسر کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین باغی نزدیک بافت
8 میلیارد
دهسر

زمین باغی نزدیک بافتنقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

کاربریباغ متراژ10000
زمین مسکونی روستایی
1 میلیارد
دهسر

زمین مسکونی روستایینقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ500
زمین برای شهرک
6 میلیارد
دهسر

زمین برای شهرکنقد و اقساط توافقی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ12000