ویلا دارای کولر اسپلیت در دهسر کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلای استخر دار تریپلکس
670 میلیون
کیاشهر

ویلای استخر دار تریپلکسدارای کولر اسپلیت - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا140 زمین240