ویلا دارای کولر اسپلیت در لب دریا کیاشهر

ویلای فلت ساحلی برجاده
فروخته شده
کیاشهر

ویلای فلت ساحلی برجادهدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین361
ویلا فلت حیاط دار
470 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین468
ویلای دوبلکس نزدیک دریا
400 میلیون
کیاشهر

ویلای دوبلکس نزدیک دریادارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا140 زمین270
ویلای دوبلکس لوکس
375 میلیون
کیاشهر

ویلای دوبلکس لوکسدارای کولر اسپلیت - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200