درباره لوخ کیاشهر

ویلا در لوخ کیاشهر مشاهده همه موارد

خانه کلنگی ارزان
1.2 میلیارد
لوخ

خانه کلنگی ارزاننقدی - سند ثبتی در نوبت

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین271

زمین در لوخ کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین برجاده اصلی لوخ
650 میلیون
لوخ

زمین برجاده اصلی لوخنقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ2600