درباره دهنه سر کیاشهر

ویلا در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلا باغ سنتی ساحلی
4.5 میلیارد
دهنه سر

ویلا باغ سنتی ساحلینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین2000
ویلا باغ ساحلی
2.5 میلیارد
دهنه سر

ویلا باغ ساحلینقدی - سند منگوله دار

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین1600
ویلا دوبلکس کنار ساحل
1.4 میلیارد
دهنه سر

ویلا دوبلکس کنار ساحلنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین550

زمین در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین ساحلی
2.25 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلینقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ700
زمین هکتاری ساحلی
4 میلیارد
دهنه سر

زمین هکتاری ساحلینقد و اقساط توافقی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ10000
زمین ساحلی هکتاری
40.5 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلی هکتارینقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ27000