درباره دهنه سر کیاشهر

ویلا در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلای فلت ساحلی
320 میلیون
دهنه سر

ویلای فلت ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین400
ویلا تریپلکس لب دریا
1.2 میلیارد
دهنه سر

ویلا تریپلکس لب دریانقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا200 زمین450

زمین در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین ساحلی هکتاری سنددار
2.08 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلی هکتاری سنددارنقدی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ13000
زمین ساحلی نسخ دار
302 میلیون
دهنه سر

زمین ساحلی نسخ دارنقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ1680