درباره دهنه سر کیاشهر

ویلا در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلای فلت ساحلی
320 میلیون
دهنه سر

ویلای فلت ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین400
ویلا تریپلکس لب دریا
1.2 میلیارد
دهنه سر

ویلا تریپلکس لب دریانقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا200 زمین450

زمین در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین هکتاری
35 میلیارد
دهنه سر

زمین هکتارینقد و اقساط توافقی - سند بنچاق شورایی

کاربریمسکونی متراژ100000
زمین ساحلی شهرکی
12 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلی شهرکینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ30000
زمین ساحلی بر اول
22.5 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلی بر اولنقد و اقساط توافقی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ45000