درباره دهنه سر کیاشهر

ویلا در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلای فلت ساحلی
320 میلیون
دهنه سر

ویلای فلت ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین400
ویلا تریپلکس لب دریا
1.2 میلیارد
دهنه سر

ویلا تریپلکس لب دریانقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا200 زمین450

زمین در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

زمین ساحلی هکتاری
40.5 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلی هکتارینقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ27000
زمین ساحلی
5.25 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلینقدی - سند بنچاق شورایی

کاربریباغ متراژ3500
زمین ساحلی هکتاری
45 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلی هکتارینقد و اقساط توافقی - سند ثبتی در نوبت

کاربریمسکونی متراژ45000