درباره دهنه سر کیاشهر

محبوب ترین املاک پربازدیدترین املاک این هفته را در این قسمت مشاهده می نمایید

ویلا تریبلکس ساحلی
15 میلیارد
دهنه سر

ویلا تریبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا270 زمین570
ویلا تریپلکس ساحلی
6.5 میلیارد
دهنه سر

ویلا تریپلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا483 زمین200

ویلا در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

ویلا تریبلکس ساحلی
15 میلیارد
دهنه سر

ویلا تریبلکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا270 زمین570
ویلا لوکس ساحلی
6 میلیارد
دهنه سر

ویلا لوکس ساحلینقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین350
ویلا حیاط دار نزدیک ساحل
1.65 میلیارد
دهنه سر

ویلا حیاط دار نزدیک ساحلنقدی - سند تک برگ

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین460

زمین در دهنه سر کیاشهر مشاهده همه موارد

باغ کیوی هکتاری
210 میلیارد
دهنه سر

باغ کیوی هکتارینقد و اقساط توافقی - سند تک برگ

کاربریمسکونی متراژ30000
زمین هکتاری ساحلی
30 میلیارد
دهنه سر

زمین هکتاری ساحلینقد و اقساط توافقی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ15000
زمین ساحلی
2.25 میلیارد
دهنه سر

زمین ساحلینقدی - سند منگوله دار

کاربریمسکونی متراژ700