ویلا زیر 100 میلیون در گیلان

ویلای بدون سند باز سازی شده
85 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای بدون سند باز سازی شدهزیر 100 میلیون - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین90