ویلا زیر 200 میلیون در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا قدیمی نقلی
150 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی نقلیزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا65 زمین123
منزل مسکونی ویلایی همکف
200 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی ویلایی همکفزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلای نقلی فلت
فروخته شده
کیاشهر

ویلای نقلی فلتزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا50 زمین90
ویلا نقلی نزدیک جاده اصلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک جاده اصلیزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین139
ویلای بدون سند باز سازی شده
85 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای بدون سند باز سازی شدهزیر 200 میلیون - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین90
ویلای دوخواب بر جاده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوخواب بر جادهزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین155
ویلا نوساز نزدیک ساحل
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نوساز نزدیک ساحلزیر 200 میلیون - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین207
ویلای نقلی همکف
120 میلیون
کیاشهر

ویلای نقلی همکفزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا45 زمین85
ویلای دوخواب نزدیک جنگل
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخواب نزدیک جنگلزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا80 زمین130
ویلای کوچک نزدیک ساحل
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای کوچک نزدیک ساحلزیر 200 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین177