ویلا زیر 600 میلیون در گیلان

ویلا نقلی روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی روستاییزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا74 زمین175
ویلا نقلی روستایی مبله
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی روستایی مبلهزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا60 زمین130
ویلا روستایی نیمه ساز ۱۰ دقیقه تا دریا
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی نیمه ساز ۱۰ دقیقه تا دریازیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا100 زمین254
ویلا قدیمی نقلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا قدیمی نقلیزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا65 زمین123
منزل مسکونی ویلایی همکف
فروخته شده
کیاشهر

منزل مسکونی ویلایی همکفزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلای نقلی فلت
فروخته شده
کیاشهر

ویلای نقلی فلتزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا50 زمین90
ویلا نقلی نزدیک جاده اصلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک جاده اصلیزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین139
ویلای بدون سند باز سازی شده
85 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای بدون سند باز سازی شدهزیر 600 میلیون - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین90
ویلای دوخواب بر جاده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوخواب بر جادهزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین155
ویلا نوساز نزدیک ساحل
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نوساز نزدیک ساحلزیر 600 میلیون - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین207
ویلای نقلی همکف
فروخته شده
کیاشهر

ویلای نقلی همکفزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا45 زمین85
ویلای دوخواب نزدیک جنگل
فروخته شده
کیاشهر

ویلای دوخواب نزدیک جنگلزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا80 زمین130
ویلای کوچک نزدیک ساحل
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای کوچک نزدیک ساحلزیر 600 میلیون - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین177