ویلا دارای تراس - بالکن در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا باغ روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا73 زمین1500
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا دوبلکس بهارخوابی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس بهارخوابیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین541
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا فلت شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلافلت ساحلی
680 میلیون
کیاشهر

ویلافلت ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین370
ویلا کرسی بلند ساحلی
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا کرسی بلند ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین255
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا نقلی خوش نقشه
470 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی خوش نقشهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلا فلت شهرکی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا شهرکی ساحلی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا استخردار
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا استخرداردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین202
ویلا دوبلکس ساحلی
360 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین150
ویلا نقلی نوساز
480 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین150
ویلا دوبلکس مرکزشهر
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330
ویلا باغ سنتی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ سنتیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین350
ویلا فلت شخصی ساز
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شخصی سازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا93 زمین207
ویلا فلت نوساز
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200