ویلا دارای تراس - بالکن در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت روستایی
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین300
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لوکسدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شیکدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
کیاشهر

ویلا تریپلکس سه خوابدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220
ویلا دوبلکس نقلی
570 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین120
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
کیاشهر

دوبلکس روستایی نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس نوساز
520 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین401
ویلافلت نقلی
300 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نقلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین275