ویلا دارای تراس - بالکن در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلاسنتی حیاط دار
400 میلیون
کیاشهر

ویلاسنتی حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا نقلی روستایی مبله
220 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی روستایی مبلهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا60 زمین130
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلنددارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا سنتی حیاط دار بزرگ
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دار بزرگدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین3500
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمنددارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط داردارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا دوبلکس روستایی حیاط دار
620 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایی حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین726
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا دوبلکس مرکزشهر
720 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین452
ویلا نوساز فلت
650 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز فلتدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا102 زمین220
ویلا فلت نوساز مبله
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز مبلهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا122 زمین241
ویلا فلت نوساز سندتک برگ
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز سندتک برگدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین334
ویلا لاکچری سه خوابه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری سه خوابهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا182 زمین350
ویلا دوبلکس مرکزشهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین370
ویلا فلت ساحلی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین270
ویلا دوبلکس نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا196 زمین260