ویلا دارای تراس - بالکن در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09114547757

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ویلا باغ روستایی
1.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین740
ویلا دوبلکس لوکس
2.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین350
ویلا شهرکی شیک
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی شیکدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین238
ویلا فلت
890 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلتدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین150
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین150
ویلا دوبلکس استخر دار
2.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس استخر داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200
ویلا فلت نقلی
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نقلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین150
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین180
ویلا دوبلکس حیاط دار
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین300
ویلا باغ حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا118 زمین1400
ویلا سنتی حیاط دار
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا90 زمین500
ویلا فلت شهرکی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین288
ویلا سنتی حیاط دار
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا142 زمین533
ویلا نقلی خوش نقشه
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی خوش نقشهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلا دوبلکس خوش نقشه
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس خوش نقشهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا دوبلکس ساحلی
1.95 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین450
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین267
ویلا دوبلکس ساحلی
15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین220
ویلا تریپلکس ساحلی
17 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا440 زمین1100
ویلا ساحلی لاکچری
23 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا ساحلی لاکچریدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا450 زمین45000
ویلا نقلی نوساز
1.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین180
ویلا دوبلکس لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین200
ویلا دوبلکس مبله روستایی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مبله روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین270
ویلا فلت نقلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نقلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا142 زمین82
ویلا شیک شهرکی مبله
1.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شیک شهرکی مبلهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا138 زمین210
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا155 زمین160