ویلا دارای تراس - بالکن در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا دوبلکس لاکچری
2.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین270
ویلا شهرکی مبله
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی مبلهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین265
ویلا دوبلکس شهرکی
2.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین331
ویلا دوبلکس نزدیک رودخانه سفیدرود
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک رودخانه سفیدروددارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین200
ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلافلت شهرکی
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین320
ویلا کرسی بلند
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلنددارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین362
ویلا داخل شهرک
950 میلیون
کیاشهر

ویلا داخل شهرکدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین125
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا فلت نوساز نما سیمانکاری
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز نما سیمانکاریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین240
ویلا فلت نوساز نماسنگ
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز نماسنگدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلافلت نوساز
1.05 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلافلت حیاط دار
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین440
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین220
ویلا فلت حیاط دار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا91 زمین301
ویلا دوبلکس
780 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکسدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا154 زمین112
ویلا دوبلکس نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین180
ویلا فلت ساحلی
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین260
ویلا دوبلکس روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا108 زمین190
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین180
ویلا تریپلکس هوشمند ساحلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا تریپلکس هوشمند ساحلیدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین450
ویلا ساحلی لاکچری
3.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلی لاکچریدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین600
ویلا نقلی منطقه ازاد
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی منطقه ازاددارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین170
ویلا فلت نوساز
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250