ویلا دارای تراس - بالکن در گیلان

ویلا همکف حیاط دار
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا همکف حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین700
ویلایی قدیمی حیاط دار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلایی قدیمی حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین425
ویلا دوبلکس داخل شهرک
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس داخل شهرکدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین220
ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرش
380 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرشدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا شهرکی همکف
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی همکفدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین260
ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت دوخواب لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریا
330 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریادارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا فلت بازسازی شده
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین300
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیندارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
خانه باغ قابل سکونت
850 میلیون
کیاشهر

خانه باغ قابل سکونتدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین800
منزل مسکونی قابل سکونت
500 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی قابل سکونتدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا100 زمین310
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
ویلا دوبلکس دوقلو
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس دوقلودارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین280
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250