ویلا دارای تراس - بالکن در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا فلت شهرکی ۵ واحده
670 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکی ۵ واحدهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا فلت نوساز
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین200
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین257
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین220
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین200
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا نقلی روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین250
ویلا نقلی یک خواب
450 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی یک خوابدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا50 زمین250
ویلا فلت جنگلی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا بهارخوابه روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا بهارخوابه روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا دوبلکس ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین420
ویلا بازسازی شده روستایی
750 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین465
ویلا سنتی حیاط دار
480 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین338
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین330
ویلا دوبلکس جنگلی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین450
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا دوبلکس ساحلی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین160
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای تراس - بالکن - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا دوبلکس نقلی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نقلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا دوبلکس لوکس
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین316
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس منطقه ارام
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین316
ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیدارای تراس - بالکن - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170