ویلا محوطه سازی شده در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09114547757

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ویلا باغ روستایی
1.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین740
ویلا دوبلکس لوکس
2.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین350
ویلا شهرکی شیک
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی شیکمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین238
ویلا فلت
890 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلتمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین150
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین150
ویلا دوبلکس استخر دار
2.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس استخر دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200
ویلا فلت نقلی
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نقلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین150
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین180
ویلا دوبلکس حیاط دار
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین300
ویلا فلت ساحلی
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا دوبلکس نقلی
1.15 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین50
ویلا باغ حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا118 زمین1400
خانه کلنگی حیاط دار
1.7 میلیارد
کیاشهر

خانه کلنگی حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا80 زمین850
ویلا سنتی حیاط دار
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا90 زمین500
ویلا فلت شهرکی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین288
خانه کلنگی حیاط دار روستایی
4.2 میلیارد
کیاشهر

خانه کلنگی حیاط دار روستاییمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین2000
ویلا سنتی حیاط دار
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا142 زمین533
ویلا نقلی خوش نقشه
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی خوش نقشهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلا سنتی روستایی
720 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
ویلا دوبلکس خوش نقشه
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس خوش نقشهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا دوبلکس ساحلی
1.95 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین450
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین267
ویلا دوبلکس ساحلی
15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین220
ویلا تریپلکس ساحلی
17 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا440 زمین1100
ویلا ساحلی لاکچری
23 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا ساحلی لاکچریمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا450 زمین45000
ویلا نقلی نوساز
1.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین180
ویلا دوبلکس لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین200