ویلا محوطه سازی شده در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا فلت حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین370
ویلا فلت ویو رودخانه
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ویو رودخانهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین197
ویلا دوبلکس شالیزار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شالیزارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا114 زمین220
ویلا دوبلکس نماسنگ
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نماسنگمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین150
ویلایی قدیمی قابل سکونت
380 میلیون
کیاشهر

ویلایی قدیمی قابل سکونتمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین425
ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت ساحلی
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
منزل مسکونی قابل سکونت
500 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی قابل سکونتمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین190
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلا روستایی بام ژاپنی
470 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی بام ژاپنیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
470 میلیون
کیاشهر

فلت نوساز روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس روستایی
420 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین220
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253