ویلا محوطه سازی شده در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا فلت روستایی
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین300
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لوکسمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا دوبلکس لوکس
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین350
ویلا فلت ساده
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت سادهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین215
ویلافلت مرکز شهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلافلت مرکز شهرمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شیکمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا حیاط دار
380 میلیون
کیاشهر

ویلا حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا78 زمین500
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
کیاشهر

ویلا تریپلکس سه خوابمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220
ویلا دوبلکس نقلی
570 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین120
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی نقلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
منزل قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

منزل قدیمی قابل سکونتمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا75 زمین250