ویلا محوطه سازی شده در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09114547757

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ویلا نقلی خوش نقشه
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی خوش نقشهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلا سنتی روستایی
720 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
ویلا دوبلکس خوش نقشه
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس خوش نقشهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا دوبلکس ساحلی
1.95 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین450
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین267
ویلا دوبلکس ساحلی
15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین220
ویلا تریپلکس ساحلی
17 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا440 زمین1100
ویلا ساحلی لاکچری
23 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا ساحلی لاکچریمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا450 زمین45000
ویلا نقلی نوساز
1.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین180
ویلا دوبلکس لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین200
ویلا دوبلکس مبله روستایی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مبله روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین270
ویلا فلت نقلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نقلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا142 زمین82
ویلا شیک شهرکی مبله
1.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شیک شهرکی مبلهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا138 زمین210
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا155 زمین160
ویلا فلت لاکچری روستایی
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچری روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین330
ویلا دوبلکس ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس کناردریا
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس کناردریامحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین350
ویلا هوشمند لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا هوشمند لاکچریمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلای لوکس ساحلی
9 میلیارد
کیاشهر

ویلای لوکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا400 زمین600
ویلا دوبلکس نوساز
1.65 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200
ویلا تریپلکس ساحلی
2.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین283
ویلای دوبلکس شیک در لاهیجان
10 میلیارد
لاهیجان

ویلای دوبلکس شیک در لاهیجانمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا300 زمین8000
ویلا فلت بازسازی شده
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین530
ویلا فلت نوساز
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
خانه کلنگی حیاط دار
1.1 میلیارد
کیاشهر

خانه کلنگی حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1233