ویلا محوطه سازی شده در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

محمدحسین پرداخته

مشاور آستانه اشرفیه

09194587221

گیلان - آستانه اشرفیه -

ویلاسنتی حیاط دار
400 میلیون
کیاشهر

ویلاسنتی حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا نقلی روستایی مبله
220 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی روستایی مبلهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا60 زمین130
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی قابل سکونتمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین335
ویلا بازسازی شده روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستاییمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین750
خانه کلنگی نزدیک میدان شهر
400 میلیون
کیاشهر

خانه کلنگی نزدیک میدان شهرمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا سنتی حیاط دار بزرگ
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دار بزرگمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین3500
ویلا نقلی مرکزشهر
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مرکزشهرمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین120
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمندمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط دارمحوطه سازی شده - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا باغ سنتی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1200
ویلا روستایی نسخ دار
350 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی نسخ دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین222
ویلا دوبلکس روستایی حیاط دار
620 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایی حیاط دارمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین726
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا نوساز فلت
650 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز فلتمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا102 زمین220
ویلا فلت نوساز مبله
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز مبلهمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا122 زمین241
ویلا فلت نوساز سندتک برگ
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز سندتک برگمحوطه سازی شده - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین334