ویلا دارای آلاچیق در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

محمدحسین پرداخته

مشاور آستانه اشرفیه

09194587221

گیلان - آستانه اشرفیه -

ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا مبله روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330
ویلا باغ سنتی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ سنتیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
870 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین203
ویلا فلت حیاط دار + استخر
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دار + استخردارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین1170
ویلاسنتی حیاط دار
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلاسنتی حیاط داردارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین736
ویلا لوکس مجلل
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مجللدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین320
ویلا فلت نوساز
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین500
ویلا فلت بازسازی شده
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین407
ویلا فلت روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین340