ویلا دارای آلاچیق در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

محمدحسین پرداخته

مشاور آستانه اشرفیه

09194587221

گیلان - آستانه اشرفیه -

ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا فلت حیاط دار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا91 زمین301
ویلا تریپلکس هوشمند ساحلی
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس هوشمند ساحلیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین450
ویلا ساحلی لاکچری
3.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلی لاکچریدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین600
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستا
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستادارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین900
ویلا دوبلکس حیاط دار روستایی
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دار روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین1010
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا باغ لوکس
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ لوکسدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا163 زمین1400
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین220
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا فلت جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا مبله روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا مبله روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000