ویلا دارای آلاچیق در گیلان

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
ویلا فلت نوساز
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین175
خانه باغ روستایی
550 میلیون
کیاشهر

خانه باغ روستاییدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا100 زمین900
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس زیبادارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350
ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس حیاط داردارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکیدارای آلاچیق - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا فلت حیاط دار بزرگ
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار بزرگدارای آلاچیق - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین736