ویلا دارای پکیج دیواری و شوفاژ در گیلان

ویلا فلت لوکس
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لوکسدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
کیاشهر

ویلا تریپلکس سه خوابدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220
ویلا دوبلکس نقلی
570 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین120
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
کیاشهر

دوبلکس روستایی نوسازدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلا فلت نوساز و دنج
650 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز و دنجدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین232
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا فلت لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا140 زمین420
ویلا فلت نزدیک جنگل و دریا
520 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نزدیک جنگل و دریادارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس زیبادارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590