ویلا دارای پکیج دیواری و شوفاژ در گیلان

ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلا روستایی بام ژاپنی
470 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی بام ژاپنیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
470 میلیون
کیاشهر

فلت نوساز روستاییدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا فلت کلید نخورده
420 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت کلید نخوردهدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا نقلی نزدیک رودخانه
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک رودخانهدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس داخل شهرک
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس داخل شهرکدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا130 زمین250
ویلا لوکس شهرکی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس شهرکیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین230
ویلا دوبلکس نزدیک بوجاق
620 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نزدیک بوجاقدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین360
ویلا کرسی بلند
450 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلنددارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا لوکس شهرک سپیدکنار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرک سپیدکناردارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرود
450 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدروددارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین290
ویلا نقلی لوکس و تمیز
320 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی لوکس و تمیزدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین135