ویلا دارای پکیج دیواری و شوفاژ در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا فلت نوساز
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین500
ویلا فلت ساحلی
530 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین300
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا فلت نوساز روستایی
520 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز روستاییدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا115 زمین320
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلنددارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمنددارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط داردارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا نوساز فلت
650 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز فلتدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا102 زمین220
ویلا فلت نوساز مبله
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز مبلهدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا122 زمین241
ویلا فلت نوساز سندتک برگ
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز سندتک برگدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین334
ویلا لاکچری سه خوابه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری سه خوابهدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا182 زمین350
ویلا دوبلکس نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا196 زمین260
ویلا فلت نوساز
670 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین283
ویلا دوبلکس سه خوابه
680 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابهدارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین160
ویلا دوبلکس مرکزشهر
480 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای پکیج دیواری و شوفاژ - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین125