ویلا داخل روستا در گیلان

ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریا
330 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریاداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپینداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
ویلای لوکس در کوچه ساکت
390 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس در کوچه ساکتداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا86 زمین206
ویلای لوکس مستر نزدیک دریا
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس مستر نزدیک دریاداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین580
ویلا لوکس مستر ساحلی
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مستر ساحلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین480
ویلا لوکس روستایی نوساز
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا112 زمین265
ویلا فلت روستایی مناسب
375 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت روستایی مناسبداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین288
ویلا لوکس روستایی دنج
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی دنجداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلا لوکس روستایی نزدیک دریا
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نزدیک دریاداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلای فلت ساحلی برجاده
230 میلیون
کیاشهر

ویلای فلت ساحلی برجادهداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین361
ویلای فلت ساحلی با دو سوئیت
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلی با دو سوئیتداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین604
ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریا
فروخته شده
کیاشهر

ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریاداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین160
ویلای لوکس فلت نماسنگ
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس فلت نماسنگداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین340
ویلا لوکس روستایی
290 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین370
ویلا لوکس نزدیک ساحل
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نزدیک ساحلداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلای ۳۵۰ متری در کشل آزاد سرا
150 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای ۳۵۰ متری در کشل آزاد سراداخل روستا - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا70 زمین350
خانه ویلایی 70 متری در ۶۰۰ متر زمین
220 میلیون
آستانه اشرفیه

خانه ویلایی 70 متری در ۶۰۰ متر زمینداخل روستا - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا70 زمین600