ویلا داخل روستا در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

خانم اکبری

مشاور لاهیجان

09052078970

لاهیجان - میدان جانبازان - املاک گیتی نما

ویلا فلت جنگلی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا بهارخوابه روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا بهارخوابه روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا باغ سنتی
4 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتیداخل روستا - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین4000
ویلا دوبلکس ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین420
ویلا بازسازی شده روستایی
750 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین465
ویلا دوبلکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین330
ویلا دوبلکس جنگلی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین450
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهداخل روستا - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا دوبلکس لوکس
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین316
ویلانیمه ساز + کلنگی
750 میلیون
کیاشهر

ویلانیمه ساز + کلنگیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین570
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا مبله روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا باغ سنتی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1000
ویلا سنتی روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین300
ویلا باغ روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا73 زمین1500
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا سنتی دوخواب
290 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی دوخوابداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
870 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین203
ویلا سنتی قدیمی
650 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا سنتی قدیمیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین471
ویلا فلت روستایی
410 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین230
ویلا باغ به همراه گلخانه
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ به همراه گلخانهداخل روستا - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا100 زمین3000
ویلا روستایی حیاط دار
720 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی حیاط دارداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین1200
ویلا دوبلکس ساحلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلا ساحلی فلت همکف
450 میلیون
کیاشهر

ویلا ساحلی فلت همکفداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین170
ویلا نقلی روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا نقلی روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا74 زمین175
ویلا فلت روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین340