ویلا داخل روستا در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلا روستایی بام ژاپنی
470 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی بام ژاپنیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
470 میلیون
کیاشهر

فلت نوساز روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس روستایی
420 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین220
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا فلت کلید نخورده
420 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت کلید نخوردهداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا همکف روستایی با حیاط
350 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا همکف روستایی با حیاطداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین220
ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریا
330 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریاداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپینداخل روستا - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
ویلای لوکس در کوچه ساکت
390 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس در کوچه ساکتداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا86 زمین206
ویلای لوکس مستر نزدیک دریا
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس مستر نزدیک دریاداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین580
ویلا لوکس مستر ساحلی
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مستر ساحلیداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین480
ویلا لوکس روستایی نوساز
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نوسازداخل روستا - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا112 زمین265