ویلا استخردار در گیلان

ویلای لاکچری دوبلکس با استخر ۴ فصل
5.7 میلیارد
لنگرود

ویلای لاکچری دوبلکس با استخر ۴ فصلاستخردار - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا185 زمین500
ویلا ساحلی لاکچری
23 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا ساحلی لاکچریاستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا450 زمین45000
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریاستخردار - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلا مبله روستایی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا مبله روستاییاستخردار - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا فلت حیاط دار + استخر
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دار + استخراستخردار - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین1170
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیاستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیاستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا لاکچری استخردار
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخرداراستخردار - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا لاکچری استخردار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا لاکچری استخرداراستخردار - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکساستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکیاستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلای تریپلکس مستر
800 میلیون
کیاشهر

ویلای تریپلکس مستراستخردار - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا340 زمین500
ویلای استخر دار تریپلکس
فروخته شده
کیاشهر

ویلای استخر دار تریپلکساستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا140 زمین240
ویلای لوکس تریپلکس جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلای لوکس تریپلکس جنگلیاستخردار - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا300 زمین500
ویلای تریپلکس با دید شالیزار
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلای تریپلکس با دید شالیزاراستخردار - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا280 زمین3316