ویلا استخردار در گیلان

ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکساستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکیاستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلای تریپلکس مستر
800 میلیون
کیاشهر

ویلای تریپلکس مستراستخردار - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا340 زمین500
ویلای استخر دار تریپلکس
670 میلیون
کیاشهر

ویلای استخر دار تریپلکساستخردار - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا140 زمین240
ویلای لوکس تریپلکس جنگلی
870 میلیون
کیاشهر

ویلای لوکس تریپلکس جنگلیاستخردار - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا300 زمین500
ویلای تریپلکس با دید شالیزار
2.5 میلیارد
کیاشهر

ویلای تریپلکس با دید شالیزاراستخردار - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا280 زمین3316