ویلا دارای فضای سبز در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا همکف حیاط دار
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا همکف حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین700
ویلایی قدیمی حیاط دار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلایی قدیمی حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین425
ویلا دوبلکس داخل شهرک
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس داخل شهرکدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین220
ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرش
380 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرشدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا شهرکی همکف
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی همکفدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین260
ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت دوخواب لاکچریدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریا
330 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار نزدیک دریادارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا فلت بازسازی شده
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین300
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیندارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
خانه باغ قابل سکونت
850 میلیون
کیاشهر

خانه باغ قابل سکونتدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین800
منزل مسکونی قابل سکونت
500 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی قابل سکونتدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا100 زمین310
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
خانه باغ با درختهای مرکبات
1 میلیارد
کیاشهر

خانه باغ با درختهای مرکباتدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین1737
ویلا دوبلکس دوقلو
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس دوقلودارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین280
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250