ویلا دارای فضای سبز در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

محمدحسین پرداخته

مشاور آستانه اشرفیه

09194587221

گیلان - آستانه اشرفیه -

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا فلت محوطه سازی شده
490 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت محوطه سازی شدهدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا81 زمین140
ویلا فلت نوساز
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین500
ویلا فلت ساحلی
530 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین300
ویلا نقلی روستایی
220 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا74 زمین175
ویلا فلت بازسازی شده
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین407
ویلا فلت روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای فضای سبز - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا فلت نوساز روستایی
520 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا115 زمین320
ویلا دوبلکس ساحلی
360 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای فضای سبز - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلاسنتی حیاط دار
400 میلیون
کیاشهر

ویلاسنتی حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا قدیمی قابل سکونت
350 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی قابل سکونتدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین335
ویلا بازسازی شده روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین750
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلنددارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا سنتی حیاط دار بزرگ
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دار بزرگدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین3500