ویلا دارای فضای سبز در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا فلت ویو رودخانه
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ویو رودخانهدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین197
ویلا دوبلکس شالیزار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شالیزاردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا114 زمین220
ویلا دوبلکس نماسنگ
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نماسنگدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین150
ویلایی قدیمی قابل سکونت
380 میلیون
کیاشهر

ویلایی قدیمی قابل سکونتدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین425
ویلافلت نوساز
550 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین280
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت ساحلی
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
منزل مسکونی قابل سکونت
500 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی قابل سکونتدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین190
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلا روستایی بام ژاپنی
470 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی بام ژاپنیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
470 میلیون
کیاشهر

فلت نوساز روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس روستایی
420 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین220
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای فضای سبز - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا فلت کلید نخورده
420 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت کلید نخوردهدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین270