ویلا دارای فضای سبز در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

محمدحسین پرداخته

مشاور آستانه اشرفیه

09194587221

گیلان - آستانه اشرفیه -

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا بازسازی شده روستایی
750 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین465
ویلا سنتی حیاط دار
480 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین338
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای فضای سبز - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین330
ویلا دوبلکس جنگلی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین450
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا حیاط دار ساحل رودخانه
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا حیاط دار ساحل رودخانهدارای فضای سبز - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1600
ویلا دوبلکس ساحلی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین160
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای فضای سبز - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا دوبلکس نقلی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نقلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا دوبلکس لوکس
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین316
ویلانیمه ساز + کلنگی
750 میلیون
کیاشهر

ویلانیمه ساز + کلنگیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین570
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس منطقه ارام
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین316
ویلا فلت ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
خانه دو‌ واحده حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

خانه دو‌ واحده حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلانقلی حیاط دار
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلانقلی حیاط داردارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین717
ویلا قدیمی قابل سکونت
370 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی قابل سکونتدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا مبله روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا فلت نوساز
730 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین205
ویلا باغ سنتی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتیدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1000
ویلا سنتی روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای فضای سبز - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین260
ویلا باغ روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستاییدارای فضای سبز - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا73 زمین1500