ویلا دارای شومینه در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس لاکچری
2.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین270
ویلا شهرکی مبله
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی مبلهدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین265
ویلا دوبلکس شهرکی
2.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین331
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین200
ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلا داخل شهرک
950 میلیون
کیاشهر

ویلا داخل شهرکدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین125
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا فلت نوساز نما سیمانکاری
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز نما سیمانکاریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین240
ویلا فلت نوساز نماسنگ
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز نماسنگدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلافلت نوساز
1.05 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلا دوبلکس روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا108 زمین190
ویلا تریپلکس هوشمند ساحلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا تریپلکس هوشمند ساحلیدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین450
ویلا ساحلی لاکچری
3.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلی لاکچریدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین600
ویلا نقلی منطقه ازاد
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی منطقه ازاددارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین170
ویلا فلت نوساز
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکیدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا فلت خوش نقشه
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت خوش نقشهدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین230
ویلا فلت نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین210
ویلا باغ لوکس
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ لوکسدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا163 زمین1400
ویلا فلت بهارخوابه
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بهارخوابهدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین260
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270