ویلا دارای شومینه در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین257
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا فلت جنگلی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس جنگلی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین450
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیندارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا دوبلکس ساحلی
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا فلت نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین260
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا فلت شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلافلت ساحلی
680 میلیون
کیاشهر

ویلافلت ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین370
ویلا کرسی بلند ساحلی
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا کرسی بلند ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین255
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا شهرکی ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا استخردار
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا استخرداردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین202
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330