ویلا دارای شومینه در گیلان

ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا روستایی بام ژاپنی
470 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی بام ژاپنیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
470 میلیون
کیاشهر

فلت نوساز روستاییدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس داخل شهرک
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس داخل شهرکدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا130 زمین250
ویلا لوکس شهرک سپیدکنار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرک سپیدکناردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا همکف نزدیک دریا
430 میلیون
کیاشهر

ویلا همکف نزدیک دریادارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا دوبلکس داخل شهرک
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس داخل شهرکدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین220
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا شهرکی همکف
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی همکفدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین260
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیندارای شومینه - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250