ویلا دارای شومینه در گیلان

ویلادوبلکس نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین290
ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا کرسی بلند ساحلی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلند ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
ویلا شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین300
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی زیباکناردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
ویلافلت ساحلی منطقه ازاد
680 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی منطقه ازاددارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین255
ویلا دوبلکس مرکزشهر
650 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین316
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخرداردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری استخرداردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین277
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000