ویلا دارای شومینه در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلافلت ساحلی
680 میلیون
کیاشهر

ویلافلت ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین370
ویلا کرسی بلند ساحلی
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا کرسی بلند ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین255
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا شهرکی ساحلی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا استخردار
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا استخرداردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین202
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330
ویلا دوبلکس روستایی
870 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین203
ویلا فلت حیاط دار + استخر
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دار + استخردارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین1170
ویلا فلت کلید نخورده
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت کلید نخوردهدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلا لوکس مجلل
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مجللدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین320
ویلا فلت نوساز
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای شومینه - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین500
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای شومینه - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610