ویلا داخل شهر در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلافلت شهرکی
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت شهرکیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین320
ویلا کرسی بلند
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین362
ویلا داخل شهرک
950 میلیون
کیاشهر

ویلا داخل شهرکداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین125
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا فلت نوساز نما سیمانکاری
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز نما سیمانکاریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین240
ویلا فلت نوساز نماسنگ
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز نماسنگداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلافلت نوساز
1.05 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلافلت حیاط دار
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین440
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین220
ویلا فلت حیاط دار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا91 زمین301
ویلا دوبلکس
780 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکسداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا154 زمین112
ویلا دوبلکس نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین180
ویلا فلت ساحلی
1.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین260
ویلا سنتی ساحلی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین254
ویلا سنتی حیاط دار
1.55 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا سنتی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین368
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین180
ویلا باغ سنتی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتیداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین1082
ویلا تریپلکس هوشمند ساحلی
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس هوشمند ساحلیداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین450
ویلا ساحلی لاکچری
3.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلی لاکچریداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین600
ویلا نقلی منطقه ازاد
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی منطقه ازادداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین170
ویلا فلت نوساز
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا دوبلکس ساحلی
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین210
واحدتجاری مسکونی حیاط دار
1.5 میلیارد
کیاشهر

واحدتجاری مسکونی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین300
ویلا دوبلکس شخصی ساز
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شخصی سازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا143 زمین220
ویلا کرسی بلند
650 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلندداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا80 زمین230