ویلا داخل شهر در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا فلت حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین370
ویلا فلت ویو رودخانه
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ویو رودخانهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین197
ویلا دوبلکس نماسنگ
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نماسنگداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین150
ویلایی قدیمی قابل سکونت
380 میلیون
کیاشهر

ویلایی قدیمی قابل سکونتداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین425
ویلا فلت ساحلی
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
ویلا نقلی نزدیک رودخانه
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک رودخانهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا دوبلکس نزدیک بوجاق
620 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نزدیک بوجاقداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین360
ویلا همکف نزدیک دریا
430 میلیون
کیاشهر

ویلا همکف نزدیک دریاداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرود
450 میلیون
کیاشهر

ویلا نوساز نزدیک ساحل سفیدرودداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین290
ویلا نقلی لوکس و تمیز
320 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی لوکس و تمیزداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین135
ویلا دوبلکس و سوئیت
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس و سوئیتداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین250
ویلا همکف حیاط دار
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا همکف حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین700
ویلایی قدیمی حیاط دار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلایی قدیمی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین425
ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرش
380 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرشداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250