ویلا داخل شهر در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا همکف حیاط دار
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا همکف حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین700
ویلایی قدیمی حیاط دار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلایی قدیمی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا105 زمین425
ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرش
380 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس با حیاط سنگفرشداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت در محله ایی امن و ارام
540 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت در محله ایی امن و ارامداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین230
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا فلت بازسازی شده
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین300
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
خانه باغ با درختهای مرکبات
1 میلیارد
کیاشهر

خانه باغ با درختهای مرکباتداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین1737
ویلا دوبلکس دوقلو
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس دوقلوداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین280
ویلا فلت حیاط دار بزرگ
720 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار بزرگداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین736
ویلافلت بازسازی شده
300 میلیون
کیاشهر

ویلافلت بازسازی شدهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین365
ویلا لوکس فلت 300 متری دریا
430 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت 300 متری دریاداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
منزل مسکونی حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

منزل مسکونی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین561
خانه ویلایی فلت شهرک قدس
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی فلت شهرک قدسداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا لوکس با ویو رودخانه
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس با ویو رودخانهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین250
ویلا فلت نزدیک ساحل
210 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک ساحلداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین135
منزل مسکونی ویلایی همکف
200 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی ویلایی همکفداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین135
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295