ویلا داخل شهر در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09114547757

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ویلا نقلی خوش نقشه
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی خوش نقشهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلا دوبلکس خوش نقشه
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس خوش نقشهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا دوبلکس ساحلی
1.95 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا130 زمین450
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین267
ویلا دوبلکس ساحلی
15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین220
ویلا تریپلکس ساحلی
17 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا440 زمین1100
ویلا ساحلی لاکچری
23 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا ساحلی لاکچریداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا450 زمین45000
ویلا نقلی نوساز
1.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین180
ویلا دوبلکس لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین200
ویلا فلت نقلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نقلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا142 زمین82
ویلا دوبلکس ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس کناردریا
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس کناردریاداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا هوشمند لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا هوشمند لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلا دوبلکس نوساز
1.65 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200
ویلای دوبلکس در منطقه عبدالله آباد
850 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای دوبلکس در منطقه عبدالله آبادداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا76 زمین193
ویلا تریپلکس ساحلی
2.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین283
ویلای دوبلکس شیک در لاهیجان
10 میلیارد
لاهیجان

ویلای دوبلکس شیک در لاهیجانداخل شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا300 زمین8000
ویلا فلت بازسازی شده
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین530
ویلا دوبلکس ساحلی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا145 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین210
ویلا دوبلکس مبله
1.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس مبلهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین250
ویلا نقلی کرسی بلند
650 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی کرسی بلندداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین130
ویلا دوبلکس لاکچری
2.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین270
ویلا شهرکی مبله
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی مبلهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین265
ویلا دوبلکس شهرکی
2.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین331
ویلا دوبلکس نزدیک رودخانه سفیدرود
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک رودخانه سفیدرودداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300