ویلا داخل شهر در گیلان

ویلا بافت قدیمی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا بافت قدیمیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا170 زمین250
خانه کلنگی با حیاط
600 میلیون
کیاشهر

خانه کلنگی با حیاطداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین900
خانه کلنگی حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

خانه کلنگی حیاط دارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین700
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخردارداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا نقلی یک خوابه
220 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی یک خوابهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین175
ویلا فلت لوکس
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لوکسداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین232
ویلا فلت ساده
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت سادهداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین215
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت شیک
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شیکداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین277
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی نقلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلافلت نقلی
300 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نقلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین275
ویلا فلت نوساز
400 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین175
ویلا قدیمی نقلی
150 میلیون
کیاشهر

ویلا قدیمی نقلیداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا65 زمین123
ویلا فلت نوساز و دنج
650 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز و دنجداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا115 زمین232
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا فلت لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریداخل شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا140 زمین420