ویلا دارای باربیکیو در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمنددارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط داردارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا فلت نوساز مبله
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز مبلهدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا122 زمین241
ویلا لاکچری سه خوابه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری سه خوابهدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا182 زمین350
ویلا دوبلکس نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا196 زمین260
ویلا فلت نوساز
670 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین283
ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی زیباکناردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
ویلافلت ساحلی منطقه ازاد
680 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی منطقه ازاددارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین255
ویلا دوبلکس مرکزشهر
650 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین316
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری استخرداردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250