ویلا دارای باربیکیو در گیلان

ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس شهرکی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین230
ویلا دوبلکس نزدیک بوجاق
620 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نزدیک بوجاقدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین360
ویلا همکف نزدیک دریا
430 میلیون
کیاشهر

ویلا همکف نزدیک دریادارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت دوخواب لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا فلت ساحلی نما سیمانبری
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلی نما سیمانبریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین250
ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپین
440 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت نزدیک کاسپیندارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین310
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلای لوکس مستر نزدیک دریا
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس مستر نزدیک دریادارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین580
ویلا لوکس مستر ساحلی
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مستر ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین480
ویلا لوکس فلت 300 متری دریا
430 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس فلت 300 متری دریادارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300