ویلا دارای باربیکیو در گیلان

ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی زیباکناردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
ویلافلت ساحلی منطقه ازاد
680 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی منطقه ازاددارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین255
ویلا دوبلکس مرکزشهر
650 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین316
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری استخرداردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین277
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا فلت لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا140 زمین420
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس زیبادارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350