ویلا دارای باربیکیو در گیلان

ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا فلت روستایی
350 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا فلت لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا140 زمین420
ویلا تریپلکس زیبا
1.45 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس زیبادارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین330
ویلا دوبلکس لوکس
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لوکسدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین350
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین590
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس شهرکی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین230
ویلا دوبلکس نزدیک بوجاق
620 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نزدیک بوجاقدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین360
ویلا همکف نزدیک دریا
430 میلیون
کیاشهر

ویلا همکف نزدیک دریادارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین300
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت دوخواب لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250