ویلا دارای باربیکیو در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین220
ویلا دوبلکس نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا108 زمین190
ویلا تریپلکس هوشمند ساحلی
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس هوشمند ساحلیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین450
ویلا ساحلی لاکچری
3.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلی لاکچریدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین600
ویلا نقلی منطقه ازاد
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی منطقه ازاددارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین170
ویلا فلت نوساز
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوسازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا دوبلکس ساحلی
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین210
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
ویلا دوبلکس شخصی ساز
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شخصی سازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا143 زمین220
ویلافلت نوساز
860 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نوسازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا116 زمین250
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستا
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستادارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین900
ویلا دوبلکس حیاط دار روستایی
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دار روستاییدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین1010
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکیدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا باغ لوکس
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ لوکسدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا163 زمین1400
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا دوبلکس لاکچری
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا180 زمین257
ویلا فلت نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین220
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا فلت جنگلی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای باربیکیو - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشدارای باربیکیو - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350