ویلا نزدیک جنگل در گیلان

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی داخل شهرنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلا لوکس دوستایی نوساز
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس دوستایی نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا112 زمین265
ویلا فلت روستایی مناسب
375 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت روستایی مناسبنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین288
ویلا لوکس روستایی دنج
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی دنجنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلا لوکس روستایی نزدیک دریا
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نزدیک دریانزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
خانه ویلایی فلت شهرک قدس
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی فلت شهرک قدسنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا فلت نزدیک ساحل
210 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک ساحلنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین135
ویلا دوبلکس سند تکبرگ
320 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سند تکبرگنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295
ویلا در شهرک ۸ واحدی و نوساز
340 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلا در شهرک ۸ واحدی و نوسازنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین240
ویلا لوکس مستر نزدیک جاده
650 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس مستر نزدیک جادهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین400
ویلای ۳۵۰ متری در کشل آزاد سرا
150 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای ۳۵۰ متری در کشل آزاد سرانزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا70 زمین350
خانه ویلایی 70 متری در ۶۰۰ متر زمین
220 میلیون
آستانه اشرفیه

خانه ویلایی 70 متری در ۶۰۰ متر زمیننزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا70 زمین600
۲ واحد ویلا در منطقه خوش آب و هوا
350 میلیون
آستانه اشرفیه

۲ واحد ویلا در منطقه خوش آب و هوانزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا78 زمین240
ویلا فلت حیاط دار
259 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین468
ویلای دوبلکس نزدیک دریا
400 میلیون
کیاشهر

ویلای دوبلکس نزدیک دریانزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا140 زمین270