ویلا نزدیک جنگل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا فلت جنگلی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
ویلا بهارخوابه روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا بهارخوابه روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا بازسازی شده روستایی
750 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین465
ویلا فلت پیش فروش
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت پیش فروشنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین350
ویلا دوبلکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین330
ویلا دوبلکس جنگلی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین450
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشیننزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
ویلا دوبلکس لوکس
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکسنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین316
ویلانیمه ساز + کلنگی
750 میلیون
کیاشهر

ویلانیمه ساز + کلنگینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین570
ویلا حیاط دار نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا حیاط دار نزدیک رودخانهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین407
ویلا دوبلکس منطقه ارام
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین316
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
خانه دو‌ واحده حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

خانه دو‌ واحده حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلا دوبلکس سنتی
950 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سنتینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا127 زمین312
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا مبله روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا باغ سنتی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین1000
ویلا سنتی روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین300
ویلا فلت نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین260
ویلا باغ روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا73 زمین1500
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچرینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا دوبلکس بهارخوابی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس بهارخوابینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین541
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دارنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا فلت شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250