ویلا نزدیک جنگل در گیلان

ویلا دوبلکس روستایی
340 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین260
ویلا فلت دوخواب لاکچری
550 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت دوخواب لاکچرینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا فوق لوکس سه خواب
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فوق لوکس سه خوابنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین285
ویلا دوبلکس دوقلو
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس دوقلونزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین280
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی داخل شهرنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلا لوکس روستایی نوساز
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا112 زمین265
ویلا فلت روستایی مناسب
375 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت روستایی مناسبنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین288
ویلا لوکس روستایی دنج
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی دنجنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلا لوکس روستایی نزدیک دریا
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی نزدیک دریانزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین300
خانه ویلایی فلت شهرک قدس
300 میلیون
کیاشهر

خانه ویلایی فلت شهرک قدسنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا فلت نزدیک ساحل
210 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک ساحلنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین135
ویلا دوبلکس سند تکبرگ
320 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سند تکبرگنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295
ویلا در شهرک ۸ واحدی و نوساز
340 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلا در شهرک ۸ واحدی و نوسازنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین240