ویلا نزدیک جنگل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا کرسی بلند
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین362
ویلا داخل شهرک
950 میلیون
کیاشهر

ویلا داخل شهرکنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین125
ویلا دوبلکس
780 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکسنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا154 زمین112
ویلا دوبلکس نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا108 زمین190
ویلا دوبلکس ساحلی
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین210
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
واحدتجاری مسکونی حیاط دار
1.5 میلیارد
کیاشهر

واحدتجاری مسکونی حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین300
خانه کلنگی مرکز شهر
3 میلیارد
کیاشهر

خانه کلنگی مرکز شهرنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1122
ویلا دوبلکس شخصی ساز
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شخصی سازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا143 زمین220
ویلا کرسی بلند
650 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا80 زمین230
بنا کلنگی نزدیک پارک ملی بوجاق
1.65 میلیارد
کیاشهر

بنا کلنگی نزدیک پارک ملی بوجاقنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1100
ویلا فلت نوساز
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستا
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستانزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین900
ویلا دوبلکس حیاط دار روستایی
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دار روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین1010
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا فلت خوش نقشه
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت خوش نقشهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین230
ویلا فلت لاکچری
820 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچرینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین90
ویلا با مجوز بلوک زنی
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا با مجوز بلوک زنینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین800
ویلا فلت نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین210
ویلا باغ لوکس
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا باغ لوکسنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا163 زمین1400
ویلا فلت بهارخوابه
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بهارخوابهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین260
ویلا فلت نزدیک شالیزار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نزدیک شالیزارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا فلت روستایی
700 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین420
ویلا فلت شهرکی ۵ واحده
670 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکی ۵ واحدهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200