ویلا نزدیک جنگل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس سه خوابه
680 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین160
ویلا دوبلکس مرکزشهر
480 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین125
ویلادوبلکس نوساز
800 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین290
ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
منزل کلنگی حیاط دار
1.1 میلیارد
کیاشهر

منزل کلنگی حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین2000
ویلا شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین300
ویلافلت بازسازی شده
280 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت بازسازی شدهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا330 زمین80
ویلا سنتی
300 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا90 زمین245
ویلافلت ساحلی زیباکنار
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت ساحلی زیباکنارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین400
ویلا بافت قدیمی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا بافت قدیمینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا170 زمین250
ویلا روستایی ویو شالیزار
600 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی ویو شالیزارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا90 زمین1000
ویلا دوبلکس ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین1400
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخردارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلافلت نقلی
300 میلیون
کیاشهر

ویلافلت نقلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین180
ویلا لاکچری استخردار
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری استخردارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
600 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچرینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین277