ویلا نزدیک جنگل در گیلان

ویلادوبلکس حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین535
ویلا فلت همکف ساحلی
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت همکف ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین212
ویلا فلت حیاط دار
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین370
منزل کلنگی حیاط دار
700 میلیون
کیاشهر

منزل کلنگی حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 1 زیربنا100 زمین1500
ویلا فلت ویو رودخانه
370 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت ویو رودخانهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین197
ویلا دوبلکس شالیزار
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شالیزارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا114 زمین220
ویلایی قدیمی قابل سکونت
380 میلیون
کیاشهر

ویلایی قدیمی قابل سکونتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین425
ویلا دوبلکس روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا130 زمین400
ویلا دوبلکس نوساز
350 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین100
ویلا روستایی با بهارخواب
فروخته شده
کیاشهر

ویلا روستایی با بهارخوابنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا120 زمین250
ویلا روستایی بام ژاپنی
470 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی بام ژاپنینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین200
ویلا شیک دوبلکس
680 میلیون
کیاشهر

ویلا شیک دوبلکسنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین335
فلت نوساز روستایی
470 میلیون
کیاشهر

فلت نوساز روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس روستایی
420 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین220
ویلا فلت حیاط دار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا فلت کلید نخورده
420 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت کلید نخوردهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا85 زمین270
ویلا نقلی نزدیک رودخانه
370 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی نزدیک رودخانهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230