ویلا نزدیک جنگل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - میدان شهرداری - ساختمان شهرداری - طبقه اول - سایت مسکن گیلان زمین

ابراهیم حسین پور

مشاور آستانه و حومه

09113443431

آستانه اشرفیه - میدان حافظ - روبروی پارکینگ حرم - املاک شهروند

حمیدرضا درویش زاده

مشاور بندرانزلی و حومه

09113829886

انزلی - طالب اباد - خیابان امام رضا - نبش بوستان ۲۲ - املاک توسکا

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

گلنوش نباتی

مشاور لاهیجان

09111453648

لاهیجان گلستان ۹ - املاک اکسیر

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

وحید پرسری

مشاور لاهیجان

لاهیجان - روبروی بهشتی 24 - املاک اسکان

ویلا ساحلی
12 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 3 اتاق 3 زیربنا260 زمین550
ویلا فلت
4.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلتنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 3 اتاق 2 زیربنا95 زمین290
ویلای تریبلکس استخردار
12 میلیارد
رشت

ویلای تریبلکس استخردارنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا270 زمین301
ویلا باغ ساحلی
9 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 3 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا فلت
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین260
ویلا نقلی روستایی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین180
ویلا مدرن
7 میلیارد
کیاشهر

ویلا مدرننزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا155 زمین200
ویلا دوبلکس نوساز
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین220
ویلا شهرکی
7 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
ویلا فلت روستایی
1.85 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا65 زمین236
ویلا دوبلکس منطقه عیانی
7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس منطقه عیانینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا210 زمین260
ویلا نقلی  مبله
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی مبلهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 1 زیربنا70 زمین150
ویلا روستایی خوش قیمت
2.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا روستایی خوش قیمتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین243
ویلا همه چی تموم روستایی
12 میلیارد
کیاشهر

ویلا همه چی تموم روستایینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا220 زمین800
ویلا فلت روستایی
1.75 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا همه چی تموم روستایی
5.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا همه چی تموم روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 3 زیربنا212 زمین550
ویلا شهرکی ساحلی
19 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی ساحلینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا350 زمین540
ویلا دوبلکس روستایی
4.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا155 زمین220
ویلا باغ روستایی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستایینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا85 زمین720
ویلا روستایی خوش قیمت
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا روستایی خوش قیمتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین180
ویلا فلت روستایی
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا83 زمین203
ویلا فلت خوش قیمت
1.75 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت خوش قیمتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین160
ویلا فلت خوش قیمت
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت خوش قیمتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا105 زمین230
فروش ویلا 400 متری
1.6 میلیارد
آستانه اشرفیه

فروش ویلا 400 مترینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا78 زمین400
ویلا دوبلکس جنگلی و ساحلی
12 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلی و ساحلینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 4 زیربنا440 زمین330
ویلای دوبلکس مبله ساحلی
1.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلای دوبلکس مبله ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا107 زمین300
ویلا باغ بازسازی شده خوش قیمت
4.2 میلیارد
رشت

ویلا باغ بازسازی شده خوش قیمتنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا120 زمین500