ویلا نزدیک جنگل در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا فلت محوطه سازی شده
490 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت محوطه سازی شدهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا81 زمین140
ویلا فلت ساحلی
530 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت ساحلینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا105 زمین300
ویلا نقلی روستایی
220 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا74 زمین175
ویلا فلت بازسازی شده
660 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت بازسازی شدهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین407
ویلا فلت روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین340
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا فلت نوساز روستایی
520 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت نوساز روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا115 زمین320
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلینزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا نقلی روستایی مبله
220 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی روستایی مبلهنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا60 زمین130
ویلا فلت نوساز
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا نقلی سه سال ساخت
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی سه سال ساختنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین175
ویلا بازسازی شده روستایی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا بازسازی شده روستایینزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین750
ویلا کرسی بلند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلندنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین400
ویلا سنتی حیاط دار بزرگ
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دار بزرگنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا250 زمین3500
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمندنزدیک جنگل - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلا روستایی نسخ دار
350 میلیون
کیاشهر

ویلا روستایی نسخ دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین222
ویلا دوبلکس روستایی حیاط دار
620 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستایی حیاط دارنزدیک جنگل - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین726