ویلا دارای پارکینگ مسقف در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
3.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا360 زمین610
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمنددارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلافلت نوسازحیاط دار
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازحیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین500
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا فلت نوساز مبله
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز مبلهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا122 زمین241
ویلا لاکچری سه خوابه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری سه خوابهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا182 زمین350
ویلا دوبلکس مرکزشهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین370
ویلا دوبلکس نوساز
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا196 زمین260
ویلا دوبلکس سه خوابه
680 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین160
ویلا دوبلکس مرکزشهر
480 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین125
ویلا بر اول دریا با تمام امکانات
1 میلیارد
لنگرود

ویلا بر اول دریا با تمام امکاناتدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 4 اتاق 2 زیربنا70 زمین200
ویلا لاکچری ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین1300
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلادوبلکس لاکچری ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلادوبلکس لاکچری ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین400
ویلا لاکچری ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا185 زمین540
ویلا دوبلکس ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین1400