ویلا دارای پارکینگ مسقف در گیلان

ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا220 زمین400
ویلایی دوبلکس مرکز شهر
550 میلیون
کیاشهر

ویلایی دوبلکس مرکز شهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا139 زمین160
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی داخل شهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلا فلت حیاط دار بزرگ
720 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت حیاط دار بزرگدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین736
ویلای لوکس مستر نزدیک دریا
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای لوکس مستر نزدیک دریادارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین580
ویلا لوکس مستر ساحلی
700 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس مستر ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین480
ویلا لوکس دوستایی نوساز
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس دوستایی نوسازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا112 زمین265
ویلا لوکس روستایی دنج
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس روستایی دنجدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین295
ویلا لوکس با ویو رودخانه
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس با ویو رودخانهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی مهراد
400 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکی مهراددارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین255
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلا دوبلکس مستر شهرکی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مستر شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین295
ویلایی لوکس مرکز شهر
430 میلیون
کیاشهر

ویلایی لوکس مرکز شهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا183 زمین254
ویلا فلت حیاط دار
280 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین425
ویلا دوبلکس حیاط دار
270 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین288
ویلا فلت نوساز داخل شهر
320 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز داخل شهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلای فلت ساحلی با دو سوئیت
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلی با دو سوئیتدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا190 زمین604
ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریا
170 میلیون
کیاشهر

ویلا یکخوابه 200 متر فاصله با دریادارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا70 زمین160