ویلا دارای پارکینگ مسقف در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا دوبلکس روستایی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین435
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا تریپلکس ساحلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا280 زمین304
ویلا فلت جنگلی
550 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت جنگلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلا تریپلکس سه خواب
830 میلیون
کیاشهر

ویلا تریپلکس سه خوابدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین220
ویلا دوبلکس نقلی
570 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین120
ویلا نوساز نزدیک ساحل
480 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز نزدیک ساحلدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا110 زمین150
ویلا لوکس نوساز
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس نوسازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین180
خانه ویلایی نقلی
320 میلیون
منطقه آزاد انزلی

خانه ویلایی نقلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلا فلت روستایی
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین522
دوبلکس روستایی نوساز
350 میلیون
کیاشهر

دوبلکس روستایی نوسازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین100
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس نوساز
520 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین401
ویلا دوبلکس روستایی
500 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا400 زمین110
ویلا باغ تریپلکس
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ تریپلکسدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا500 زمین4000
ویلا نوساز لاکچری
900 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نوساز لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350