ویلا دارای پارکینگ مسقف در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا شهرکی شیک
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی شیکدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین238
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین150
ویلا دوبلکس استخر دار
2.7 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس استخر داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین180
ویلا دوبلکس نقلی
1.15 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نقلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین50
ویلا فلت شهرکی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین288
ویلا سنتی حیاط دار
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا142 زمین533
ویلا نقلی خوش نقشه
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا نقلی خوش نقشهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین170
ویلا دوبلکس خوش نقشه
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس خوش نقشهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا دوبلکس ساحلی
15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین220
ویلا تریپلکس ساحلی
17 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا تریپلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا440 زمین1100
ویلا ساحلی لاکچری
23 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا ساحلی لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا450 زمین45000
ویلا دوبلکس لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا200 زمین200
ویلا فلت نقلی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نقلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا شیک شهرکی مبله
1.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شیک شهرکی مبلهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا138 زمین210
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا155 زمین160
ویلا دوبلکس ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین250
ویلا دوبلکس کناردریا
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس کناردریادارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین300
ویلا دوبلکس ساحلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین350
ویلا هوشمند لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا هوشمند لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلای لوکس ساحلی
9 میلیارد
کیاشهر

ویلای لوکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا400 زمین600
ویلا تریپلکس ساحلی
2.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا230 زمین283
ویلا روستایی
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا110 زمین310
ویلا دوبلکس لاکچری
1.8 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین210
ویلا دوبلکس کنار ساحل
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس کنار ساحلدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین550
ویلا دوبلکس ساحلی
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین324
ویلا تریپلکی ساحلی
2.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکی ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا300 زمین1300