ویلا دارای پارکینگ مسقف در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا باغ سنتی
4 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ سنتیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین4000
ویلا دوبلکس ساحلی
700 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین420
ویلا دوبلکس جنگلی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس جنگلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین450
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا دوبلکس نقلی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس نقلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین150
ویلا دوبلکس منطقه ارام
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین316
ویلا نقلی خوش نقشه
400 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی خوش نقشهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین150
ویلا لاکچری روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
خانه دو‌ واحده حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

خانه دو‌ واحده حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلا مبله روستایی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا مبله روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین560
ویلا باغ روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا باغ روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا73 زمین1500
ویلا فلت لاکچری
1.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا1400 زمین350
ویلا دوبلکس لاکچری ساحلی
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچری ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین296
ویلا سنتی حیاط دار
3 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا155 زمین2000
ویلا لوکس روستایی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا135 زمین570
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین280
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس منطقه ارام
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس منطقه ارامدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا فلت لاکچری
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا160 زمین478
ویلا دوبلکس مرکزشهر
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330
ویلا دوبلکس روستایی
870 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا140 زمین203
ویلاسنتی حیاط دار
1.3 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلاسنتی حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا150 زمین736