ویلا دارای پارکینگ مسقف در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

امیر خیرخواه

مشاور لنگرود و چاف

09192319482

میدان چاف - بلوار کاسپین - نبش کوچه بهارستان پنجم - مشاور املاک محک

ویلا لاکچری مبله
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا لاکچری مبلهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین237
ویلا مبله لاکچری
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا مبله لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین500
ویلا دوبلکس ساحلی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین320
ویلا کرسی بلند
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا کرسی بلنددارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین362
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلافلت نوساز
1.05 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلافلت نوسازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین230
ویلافلت حیاط دار
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین440
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین220
ویلا فلت حیاط دار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا91 زمین301
ویلا دوبلکس
780 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکسدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا154 زمین112
ویلا دوبلکس نوساز
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نوسازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین180
ویلا دوبلکس روستایی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا108 زمین190
ویلا سنتی حیاط دار
1.55 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا سنتی حیاط داردارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین368
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین180
ویلا تریپلکس هوشمند ساحلی
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس هوشمند ساحلیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا250 زمین450
ویلا ساحلی لاکچری
3.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا ساحلی لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین600
ویلا نقلی منطقه ازاد
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی منطقه ازاددارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا70 زمین170
ویلا دوبلکس شخصی ساز
1.45 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شخصی سازدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا143 زمین220
ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستا
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلایی دوبلکس حیاط دار در روستادارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین900
ویلا دوبلکس حیاط دار روستایی
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس حیاط دار روستاییدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین1010
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین210
ویلا فلت بهارخوابه
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بهارخوابهدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین260
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیدارای پارکینگ مسقف - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمنددارای پارکینگ مسقف - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285