ویلا داخل شهرک در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

09114547757

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

ویلا دوبلکس شهرکی
3.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین140
ویلا شهرکی شیک
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی شیکداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین238
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین180
ویلا فلت شهرکی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین288
ویلا شیک شهرکی مبله
1.9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شیک شهرکی مبلهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا138 زمین210
ویلای دوبلکس شیک در لاهیجان
10 میلیارد
لاهیجان

ویلای دوبلکس شیک در لاهیجانداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا300 زمین8000
ویلا شهرکی مبله
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی مبلهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین265
ویلا دوبلکس شهرکی
2.35 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا180 زمین331
ویلافلت شهرکی
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلافلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین300
ویلا داخل شهرک
950 میلیون
کیاشهر

ویلا داخل شهرکداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین125
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا130 زمین220
ویلا هوشمند شهرکی
2.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا هوشمند شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا دوبلکس شهرکی
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا فلت شهرکی ۵ واحده
670 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکی ۵ واحدهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا فلت شهرکی
1.3 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین270
ویلا شهرکی هوشمند
2.5 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی هوشمندداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا215 زمین285
ویلا فلت شهرکی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا فلت شهرکی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا شهرکی ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا شهرکی هوشمند
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمندداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلا شهرکی ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا دوبلکس شهرکی
فروخته شده
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلا شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین300
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280