ویلا داخل شهرک در گیلان

ویلا فلت شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا فلت لاکچری شهرکی
1.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت لاکچری شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا140 زمین380
ویلا فلت شهرکی
450 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا شهرکی ساحلی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین230
ویلا شهرکی هوشمند
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی هوشمندداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا205 زمین330
ویلا شهرکی ساحلی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا99 زمین117
ویلا دوبلکس شهرکی
850 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین250
ویلا شهرکی
600 میلیون
کیاشهر

ویلا شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین300
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا264 زمین283
ویلا شهرکی کلیدنخورده
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی کلیدنخوردهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین280
ویلاهای شهرکی
600 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
1.88 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا280 زمین350
ویلا فلت شهرکی
750 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکی
1.4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

پیش فروش ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین253
ویلا لاکچری شهرکی
770 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا160 زمین230
ویلا لوکس داخل شهرک
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس داخل شهرکداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا130 زمین250
ویلا لوکس شهرکی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین230
ویلا لوکس شهرک سپیدکنار
500 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرک سپیدکنارداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا110 زمین220
ویلا دوبلکس داخل شهرک
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس داخل شهرکداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین220
ویلا شهرکی همکف
500 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی همکفداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا95 زمین260
ویلا لوکس شهرکی مبله
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکی مبلهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس سه خواب شهرکی
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا لوکس سه خواب شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانه
850 میلیون
منطقه آزاد انزلی

ویلا لوکس ساحلی نزدیک رودخانهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا220 زمین400
ویلا دوبلکس شهرکی مهراد
400 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکی مهرادداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین255
ویلا لوکس شهرکی
800 میلیون
کیاشهر

ویلا لوکس شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا165 زمین300
ویلاهای شهرکی نزدیک زیباکنار
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلاهای شهرکی نزدیک زیباکنارداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا در شهرک ۸ واحدی و نوساز
340 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلا در شهرک ۸ واحدی و نوسازداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین240