ویلا داخل شهرک در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

بندرکیاشهر - میدان شهرداری - ساختمان شهرداری - طبقه اول - سایت مسکن گیلان زمین

ابراهیم حسین پور

مشاور آستانه و حومه

09113443431

آستانه اشرفیه - میدان حافظ - روبروی پارکینگ حرم - املاک شهروند

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

شهرام محمدپور

مشاور لاهیجان

لاهیجان - شیشه گران - خیابان ایثار - ملک نعیم

حمیدرضا درویش زاده

مشاور بندرانزلی و حومه

09113829886

انزلی - طالب اباد - خیابان امام رضا - نبش بوستان ۲۲ - املاک توسکا

ویلا شهرکی ساحلی
19 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی ساحلیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا350 زمین540
ویلا دوبلکس شهرکی
4 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین238
ویلا نقلی شهرکی
2.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا220 زمین85
ویلایی دوبلکس
4.8 میلیارد
آستانه اشرفیه

ویلایی دوبلکسداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 4 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
فروش ویلای دوبلکس
3.6 میلیارد
آستانه اشرفیه

فروش ویلای دوبلکسداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 2 اتاق 2 زیربنا150 زمین180
ویلا دوبلکس مدرن شهرکی
5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مدرن شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلا دوبلکس شهرکی
1.95 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین180
ویلا لاکچری استخردار شهرکی
9 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا لاکچری استخردار شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا298 زمین300
ویلا شهرکی خوش نقشه
1.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی خوش نقشهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین220
ویلای فلت ساحلی
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلای فلت ساحلیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا85 زمین200
ویلا شهرکی ساحلی مبله
4.1 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا شهرکی ساحلی مبلهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین300
ویلا نقلی ساحلی
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا نقلی ساحلیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین200
ویلا دوبلکس شهرکی مبله
2.6 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکی مبلهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین210
ویلای بسیار شیک سه خوابه مستر
3.8 میلیارد
آستانه اشرفیه

ویلای بسیار شیک سه خوابه مسترداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین380
ویلا شهرکی لاکچری
10 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی لاکچریداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا350 زمین500
ویلا شهرکی ساحلی
7 میلیارد
کیاشهر

ویلا شهرکی ساحلیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین500
مجتمع ویلایی
20 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

مجتمع ویلاییداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا1600 زمین2200
ویلا استخردار شهرکی
2.85 میلیارد
کیاشهر

ویلا استخردار شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین300
ویلا استخردار شهرکی
4 میلیارد
کیاشهر

ویلا استخردار شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین456
ویلا دوبلکس شهرکی
4.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
ویلای دوبلکس شیک در لاهیجان
فروخته شده
لاهیجان

ویلای دوبلکس شیک در لاهیجانداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 4 اتاق 4 زیربنا300 زمین8000
ویلا دوبلکس شهرکی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین280
ویلا دوبلکس شهرکی
3.15 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا170 زمین140
ویلا شهرکی شیک
فروخته شده
کیاشهر

ویلا شهرکی شیکداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا82 زمین238
ویلا دوبلکس شهرکی
1.35 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا دوبلکس شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین180
ویلا فلت شهرکی
1.2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت شهرکیداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا80 زمین288
ویلا شیک شهرکی مبله
فروخته شده
منطقه آزاد انزلی

ویلا شیک شهرکی مبلهداخل شهرک - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا138 زمین210