ویلا مرکز شهر در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهدا - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

منزل مسکونی قابل سکونت
500 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی قابل سکونتمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا120 زمین190
ویلا فلت نوساز
450 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین220
ویلا کرسی بلند
450 میلیون
کیاشهر

ویلا کرسی بلندمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین200
منزل مسکونی تجاری
1.7 میلیارد
کیاشهر

منزل مسکونی تجاریمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین425
خانه باغ قابل سکونت
850 میلیون
کیاشهر

خانه باغ قابل سکونتمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا100 زمین800
منزل مسکونی قابل سکونت
500 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی قابل سکونتمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا100 زمین310
ویلایی دوبلکس مرکز شهر
550 میلیون
کیاشهر

ویلایی دوبلکس مرکز شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا139 زمین160
ویلا دوبلکس لوکس تکبرگ
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس لوکس تکبرگمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 0 اتاق 3 زیربنا200 زمین250
منزل مسکونی داخل شهر
385 میلیون
کیاشهر

منزل مسکونی داخل شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا175 زمین258
ویلا دوبلکس سند تکبرگ
320 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سند تکبرگمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین500
ویلا فلت نوساز داخل شهر
320 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز داخل شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلای لاکچری تریپلکس و فول
1.65 میلیارد
آستانه اشرفیه

ویلای لاکچری تریپلکس و فولمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا410 زمین400
ویلای متراژ بالا و تازه ساز
200 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای متراژ بالا و تازه سازمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین280
ویلای بدون سند با قیمت بسیار مناسب
135 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای بدون سند با قیمت بسیار مناسبمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین137
ویلای نوساز  آقا سید حسن
230 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای نوساز آقا سید حسنمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا88 زمین218
ویلای کلنگی و یک باب مغازه
500 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای کلنگی و یک باب مغازهمرکز شهر - نصف نقد مابقی اقساط

پارکینگ 0 اتاق 2 زیربنا80 زمین260
ویلای نوساز با تمام امکانات
250 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای نوساز با تمام امکاناتمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا100 زمین140
ویلای سند دار قابل بازسازی
150 میلیون
آستانه اشرفیه

ویلای سند دار قابل بازسازیمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 2 اتاق 1 زیربنا70 زمین230