ویلا مرکز شهر در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09119458367

کیاشهر - خیابان فلسطین شمالی (خیابان پل چوبی) - صدمتر بعد از هتل دریا - ساختمان آروین - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا سنتی مرکز شهر
1.6 میلیارد
کیاشهر

ویلا سنتی مرکز شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین250
ویلا فلت سنتی
4.85 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا فلت سنتیمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا132 زمین460
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.7 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا95 زمین150
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.8 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا155 زمین160
ویلا فلت نوساز
2 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین250
ویلا نقلی مرکزشهر
850 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مرکزشهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا87 زمین135
ویلا سنتی حیاط دار
900 میلیون
کیاشهر

ویلا سنتی حیاط دارمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا100 زمین327
ویلا سنتی حیاط دار
2 میلیارد
منطقه آزاد انزلی

ویلا سنتی حیاط دارمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین368
ویلا دوبلکس مرکزشهر
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین300
ویلادوبلکس شهرکی
2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس شهرکیمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا147 زمین250
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین250
واحدتجاری مسکونی حیاط دار
1.5 میلیارد
کیاشهر

واحدتجاری مسکونی حیاط دارمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین300
خانه کلنگی مرکز شهر
3 میلیارد
کیاشهر

خانه کلنگی مرکز شهرمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین1122
ویلا فلت مرکز شهر
1.05 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت مرکز شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا75 زمین765
ویلادوبلکس خوش نقشه
1.2 میلیارد
کیاشهر

ویلادوبلکس خوش نقشهمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا126 زمین210
ویلا فلت بهارخوابه
1.4 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت بهارخوابهمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا170 زمین260
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا210 زمین340
ویلا نقلی یک خواب
450 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی یک خوابمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا50 زمین250
ویلا باغ سنتی مرکز شهر
550 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتی مرکز شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین400
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشینمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
خانه دو‌ واحده حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

خانه دو‌ واحده حیاط دارمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلا دوبلکس سنتی
950 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سنتیمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا127 زمین312
ویلا فلت نوساز
730 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین205
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278