ویلا مرکز شهر در گیلان

مشاور خرید ویلا در منطقه

صادق پیش قدم

مشاور منطقه آزاد و کیاشهر

09111455360

بندر کیاشهر - خیابان شهید سردار سلیمانی - ساختمان طوفان - سایت مسکن گیلان زمین

محمدرضا علیزاده

مشاور آستانه اشرفیه

09351418294

آستانه اشرفیه - خیابان منتظری (جسیدان) - روبروی مدرسه ارسطو - املاک علیزاده

ویلا نقلی یک خواب
450 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی یک خوابمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا50 زمین250
ویلا باغ سنتی مرکز شهر
550 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتی مرکز شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین400
ویلا فلت لاکچری
1 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت لاکچریمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا125 زمین240
ویلا دوبلکس لاکچری
2.2 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا190 زمین325
ویلا فلت شاه نشین
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا فلت شاه نشینمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا160 زمین290
خانه دو‌ واحده حیاط دار
550 میلیون
کیاشهر

خانه دو‌ واحده حیاط دارمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین150
ویلا دوبلکس سنتی
950 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سنتیمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا127 زمین312
ویلا فلت نوساز
730 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین205
ویلا دوبلکس نزدیک ساحل
1.1 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس نزدیک ساحلمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا274 زمین250
ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلی
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس ویو پارک جنگلیمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین278
ویلا دوبلکس لاکچری
1.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس لاکچریمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا200 زمین283
ویلا نقلی نوساز
480 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی نوسازمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین150
ویلا دوبلکس مرکزشهر
800 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا110 زمین250
ویلا دوبلکس شیک
1.55 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس شیکمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا210 زمین330
ویلا فلت نوساز
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا120 زمین200
ویلا نقلی مسیر توریستی
400 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی مسیر توریستیمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا75 زمین145
ویلا مرکز شهر سنددار
600 میلیون
کیاشهر

ویلا مرکز شهر سنددارمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین300
ویلا باغ سنتی
900 میلیون
کیاشهر

ویلا باغ سنتیمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 1 زیربنا80 زمین600
ویلا دوبلکس سه خواب
1.25 میلیارد
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا220 زمین277
ویلا تریپلکس ساحلی
3.5 میلیارد
کیاشهر

ویلا تریپلکس ساحلیمرکز شهر - نقد و اقساط توافقی

پارکینگ 1 اتاق 4 زیربنا400 زمین404
ویلا نقلی سه سال ساخت
300 میلیون
کیاشهر

ویلا نقلی سه سال ساختمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا90 زمین175
خانه کلنگی نزدیک میدان شهر
400 میلیون
کیاشهر

خانه کلنگی نزدیک میدان شهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین278
ویلا دوبلکس مرکزشهر
720 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا120 زمین452
ویلا فلت نوساز مبله
480 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوساز مبلهمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا122 زمین241
ویلا دوبلکس مرکزشهر
750 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس مرکزشهرمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا145 زمین370
ویلا فلت نوساز
670 میلیون
کیاشهر

ویلا فلت نوسازمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 2 زیربنا100 زمین283
ویلا دوبلکس سه خوابه
680 میلیون
کیاشهر

ویلا دوبلکس سه خوابهمرکز شهر - نقدی

پارکینگ 1 اتاق 3 زیربنا150 زمین160